Seminar instructiv-metodic

La data de 28 mai 2021, Direcţia studii şi management al calităţii (DSMC) a organizat şi desfăşurat în regim online seminarul instructiv-metodic cu tema: „Bunele mecanisme şi proceduri continue de dirijare, organizare, evidenţă, control a activităţilor metodice, realizării normării ştiinţifico-didactice şi de cercetare: dificultăţi, discuţii, soluţii”. La seminar au participat toate categoriile de personal din cadrul Academiei: şefi de catedră, personalul ştiinţifico-didactic, didactic, didactic auxiliar în special cadrele didactice tinere, metodişti, ofiţeri, ofiţeri superiori/principali ai catedrelor/direcţiilor, implicaţi în organizarea şi desfăşurarea procesului didactic.
Principalul obiectiv al seminarului a fost acordarea asistenţei metodice și didactice personalului academic din instituție, în primul rând, tinerilor specialiști şi personalului auxiliar de la catedre în scopul unei pregătiri mai eficiente a procesului de organizare, evidenţă, control a activităţilor metodice, realizării normării ştiinţifico-didactice şi de cercetare.
Pe parcursul seminarului angajaţii DSMC au adus la cunoştinţă principalele elemente ale tematicii seminarului, cât şi lacunele întâlnite în procesul de monitorizare, evidenţă, control a activităţilor metodice, realizării normării ştiinţifico-didactice şi de cercetare.
La finele seminarului angajaţii DSMC au venit cu soluţii, propuneri de îmbunătăţire a procesului didactic în vederea evidenţei, controlului activităţilor metodice, realizării normării ştiinţifico-didactice şi de cercetare.