Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dl. Vitalie TIHON

La data de 12.12.2023, orele 15.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, str. Gh.Asachi, 21 mun. Chișinău, în cadrul şedinţei Seminarului Știinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru infracțiunea de huliganism, elaborată de către doctorandul Vitalie TIHON.

Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Valentin CHIRIȚA, doctor în drept, conferențiar universitar.