Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Ludmila Guștiuc

Joi, 21 septembrie 2023, la ora 13.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI la specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar,
fiscal, vamal).

La ședință va fi examinată teza de doctor în drept elaborată de dna Ludmila Guștiuc cu tema
„Sistemul bancar al Republicii Moldova în contextul integrării europene”, perfectată la
specialitatea 552.03 – drept financiar (bancar). Conducător științific: Ștefan BELECCIU,
doctor în drept, profesor universitar.

Ședința Seminarului Științific de Profil se va desfășura cu prezență fizică în incinta
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gheorghe Asachi 21), Sala de conferințe.