Seminar științific pentru examinarea tezei de doctor habilitat a dl Dinu OSTAVCIUC

La data de 24.11.2023, orele 16:00, în incinta Sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, str. Gh. Asachi 21, mun. Chișinău, în cadrul şedinţei Seminarului Știinţific va avea loc examinarea tezei de doctor habilitat în drept cu tema Asigurarea drepturilor omului în cadrul etapelor prejudiciare: normativul procesual penal naţional, practici europene şi internaţionale, elaborată de către dl Dinu OSTAVCIUC, doctor în drept, conferenţiar universitar. Teza de doctor habilitat a fost elaborată sub îndrumarea consultantului ştiinţific dl Valeriu CUŞNIR, doctor habilitat, profesor universitar.