Seminar-trening cu genericul ,,Human trafficking and Smuggling of Migrants Unit”

La data de 6 decembrie 2023, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, drept rezultat al conlucrării fructuoase între reprezentanții Facultății drept, administrație, ordine și securitate publică și angajații BNC Interpol Chișinău, a fost organizat și desfășurat un seminar-treningcu genericul ,,Human trafficking and Smuggling of Migrants Unit” THB Balkans, privind combaterea traficului de persoane în regiunea balcanică.

În calitate de experți-formatori au fost invitați:

  • Viorel Tentiu – șef al Direcției cooperare polițienească internațională;
  • Vitalie Pșenicinîi – șef al Centrului pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane;
  • Sasa Gosic – ofițer expert al Directoratului privind traficul de ființe umane și contrabandă cu migranți din cadrul INTERPOL;
  • Tiago Fernandes Garcia, ofițer de legătură INTERPOL la Centrul European de Contrabandă de Migranți, din cadrul EUROPOL.

Instruirea s-a axat pe familiarizarea audienților cu rolul și capacităţile BNC Interpol în investigarea internaţională a traficului de ființe umane. Totodată, în acest context, în cadrul seminarului s-a făcut o incursiune despre cadrul normativ naţional de referință aplicat de către angajații Centrului pentru combaterea traficului de persoane în vederea prevenirii și combaterii acestui fenomen negativ.

La finalul sesiunii, pentru participare activă și interesul manifestat, celor 20 de audienți le-au fost acordate certificate de participare.