Semnarea Contractului de Grant cu Fundația Est-Europeană din Moldova

Recent, de către Academia „Ștefan cel Mare” a fost semnat Contractul de Grant cu Fundația Est-Europeană din Moldova.

Grantul este oferit în susținerea proiectului „Încadrarea tinerilor NEET în sistemul Afacerilor Interne”. Scopul proiectului este de a promova oportunitatea aplicării acestei categorii de tineri la sistemul educațional MAI cu încadrarea ulterioară în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului sunt: sporirea gradului de informare a tinerilor din categoria NEET despre ofertele educaționale, crearea condițiilor non-formale de socializare în cadrul infrastructurii instituţionale şi dezvoltarea unui mediu atractiv, care va facilita încadrarea socială a tinerilor NEET.

Fundația Est-Europeană devenită partener al Academiei are misiunea de abilitare a cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenţă tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.