Sesiune ştiinţifică studenţească cu genericul „Aspecte juridice ale evoluției Basarabiei în contextul evenimentelor din 1918”

Catedra Drept public şi securitate a frontierei a organizat şi desfăşurat astăzi, 31 martie 2022, lucrările sesiunii ştiinţifice studenţeşti cu genericul ,,Aspecte juridice ale evoluției Basarabiei în contextul evenimentelor din 1918”.

Obiectivul propus al întrunirii a constat în implicarea activă a studenţilor în cercetarea multiplelor dimensiuni şi semnificaţii ale evenimentului istoric produs cu 104 ani în urmă.

În acest context, aniversarea zilei de 27 martie 1918, reprezintă o înaltă datorie de conştiinţă civică şi un fericit prilej de a readuce în atenţia tinerii generaţii care au marcat definitoriu destinul nostru naţional. Evenimentele din 1918 au fost cauza supremă a întregului popor, a tuturor claselor sociale, a tuturor forţelor politice, şi a avut o largă şi solidă bază socială precum şi un puternic caracter democratic.

Oricâte dovezi şi argumente s-ar aduce în favoarea unor legităţi ale istoriei, în pofida tuturor vicisitudinilor inerente evenimentelor de importanţă primordială şi în pofida modalităţilor de interpretare a acestora, suntem în drept să afirmăm că românii basarabeni au obţinut succese considerabile în ştiinţă, economie, artă, inclusiv în viaţa politică şi socială.

Istoria anului 1917-1918 ne-a dat o lecţie unică şi o dovadă incontestabilă, cum din mai multe forţe slabe, dezbinate, se poate forma un flux politic puternic şi bine orientat.

Totodată, participanţii s-au familiarizat cu competenţele necesare pentru o cultură democratică şi dezvoltarea relaţiilor interetnice.

La final studenţii au fost premiaţi cu diplome pentru aportul adus şi participare activă în cadrul sesiunii.