Stimaţi cititori, autori şi parteneri!

Prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 17 din 24 februarie 2023, Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul C la profilul Știinţe juridice, cu recunoașterea tuturor numerelor apărute în anul 2022.

În legătură cu aceasta, vreau sa-mi exprim profunda şi sincera gratitudine pentru sprijinul, ajutorul şi capacitatea de reacţie a celor mai activi autori ai studiilor publicate în Revista „Legea şi Viaţa”: Dinu OSTAVCIUC, conf. univ., dr.; Iurie ODAGIU, conf. univ., dr.; Iurie LARII, prof. univ., dr.; Boris GLAVAN, conf. univ., dr.; George-Marius Țical, prof. univ., dr.; Cezar Peța,  prof. univ., dr.; Vitalie IONAŞCU, conf. univ., dr.; Constantin RUSNAC, conf. univ., dr.; Alexandru PARENIUC, conf. univ., dr.; Alexandru CICALA, conf. univ., dr.; Octavian BEJAN, dr.; Grigore ARDELEANU, conf. univ., dr.; Vitalie JITARIUC, dr.; Liliana CREANGĂ, conf. univ., dr.; Mariana PAVLENCO, conf. univ., dr.; Igor SOROCEANU, drd.; Andrei LUNGU, drd.; Eugenia GUGULAN, drd. ș.a. Fiind animați, în principal, de spirit ştiinţific prin dedicaţie şi consacrare faţă de activitatea de cercetare, aceşti autori, chiar în cele mai dificile momente parcurse de Redacţie, au fost receptivi şi au oferit studii valorase pentru publicare, ridicând calitatea ştiinţifică a revistei. 

Nu în ultimul rând, îmi exprim gratitudinea faţă de deosebita prestanţă a dlui Ruslan CONDRAT care, în calitatea sa de redactor-şef tehnic, a produs o adevărată „schimbare la faţă” a revistei sub aspectul dozării vizibilităţii şi a accesului deschis la studiile publicate, aducând un aport determinant la acreditarea ştiinţifică a revistei.

Reieşind din numărul, actualitatea şi calitatea publicaţiilor, cel mai activ autor al anului 2022 în cadrul Revistei „Legea şi Viaţa” este declarat Boris GLAVAN, conf. univ., dr., fapt pentru care îl felicităm, dorindu-i progrese remarcabile şi pentru viitor în explorarea ştiinţelor juridico-penale.

Titlul de cel mai activ cercetător doctorand al anului 2022 îi revine lui Andrei LUNGU care, dând dovadă de perseverenţă şi abnegaţie, a reuşit să pună în discuţie subiecte de maximă actualitate în studiul ştiinţei criminalistice.

Cu deosebit respect şi înaltă consideraţiune,

Radion COJOCARU,

prof. univ., dr.,

redactor-şef al Revistei „Legea şi Viaţa”