Studenţii Academiei la Ziua Uşilor Deschise a ISSPNPC

La data de 30 noiembrie 2023 un grup de studenți ai Academiei „Ștefan cel Mare” a participat la Ziua Ușilor Deschise, organizată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Vizita a oferit studenților oportunitatea de a înțelege mai bine cum funcționează ISSPNPC și care sunt principalele aspecte și provocări ale domeniului de reglementare a produselor nealimentare și protecției consumatorilor.

Evenimentul a inclus prezentări captivante și demonstrații practice, oferind studenților o imagine clară asupra proceselor de reglementare și conformitate în cadrul sectorului produselor nealimentare și protecției consumatorilor, inclusiv, fiind abordată procedura de efectuarea a controalelor de stat asupra activității de întreprinzător, de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale, de aplicare a prescripțiilor și măsurilor restrictive dar și de emitere a deciziilor de încetare a practicilor comerciale incorecte.

Totodată, studenţii au asistat şi la efectuarea încercărilor de laborator ce vizează indicii de calitate pentru produse petroliere și cele ce vizează evaluarea conținutului chimic al bijuteriilor și al jucăriilor destinate copiilor.

De asemenea, vizita a creat un cadru informal propice pentru studenți, aceştea având oportunitatea să pună întrebări și să primească răspunsuri direct de la profesioniștii din domeniu. Această interacțiune a contribuit la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a subiectelor discutate și la consolidarea legăturilor între mediul academic și practica de teren. Asemenea practică a oferit posibilitatea participanților de a aprecia importanța și complexitatea reglementărilor în domeniul de supraveghere a pieței de produse nealimentare și de protecție a consumatorilor, într-un mod concret și aplicat.

Studenta Rusnac Marinela, a declarat: „am rămas impresionată de modul de funcționare a ISSPNPC, de profesionalismul şi dăruirea de care au dat dovadă angajații entităţi în exercitarea apărării drepturilor tuturor consumatorilor, mai ales prin prisma posibilității de emitere a deciziilor de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului necorespunzător”. Și studenta Oprea Cătălina a menționat: „că această vizită i-a consolidat cunoștințele teoretice privind efectuarea controalelor de stat planificate și inopinate, și i-a oferit oportunitatea de a vedea în acțiune aspectele practice ale aplicării legislației în domeniu, contribuind astfel la dezvoltarea sa ca viitor profesionist în domeniul dreptului”.

Vizita a fost facilitată de către asistentul universitar al catedrei Drept privat, Mihaela Pascal, în cadrul cursului „Modul de orientare spre specializare” și a fost concepută pentru a oferi studenților anului III și IV de studiu o perspectivă practică asupra domeniului supravegherii pieței de produse nealimentare.