Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în serviciul de patrulare pentru asigurarea securităţii cetăţenilor

Conform indicaţiei conducerii Ministerului afacerilor interne şi solicitării Departamentului trupelor de carabinieri nr.1/2-2581 din 09.11.2018, zilnic, în perioadele 21.11-25.11.2018 şi 28.11-30.11.2018 funcţionarii publici cu statut special din cadrul instituţiei au asigurat serviciul de patrulare pe itinerarele sectoarelor Centru şi Rîşcani ale municipiului Chişinău.
Zilnic, au fost antrenate în activităţile de asigurare a ordinii de drept 16 echipe de patrulare pedestre şi o echipă de patrulare mobilă.
Astfel de activităţi extracurriculare, ghidate de lectorii universitari ai catedrelor de profil şi de angajaţii Departamentului management operaţional, care împreună cu studenţii au participat la serviciul de patrulare, au asigurat menţinerea ordinii publice şi au realizat măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor în străzi, pieţe, parcuri, şi alte locuri publice, îmbinând perfect teoria cu practica.
Menţionăm, că pe parcursul anului 2018 la indicaţia conducerii Ministerului afacerilor interne şi solicitării Inspectoratului general de poliţie, efectivul atestat al Academiei a fost implicat în activităţi de menţinere şi asigurare a ordinii publice de 43 ori.