Șef Direcție

Structura organizatorică a Direcției:

Secția relații externe:

  • Șef secție;
  • Ofițer principal;
  • Ofițer superior;
  • Ofițer superior.

Serviciul mobilitate academică:

  • Ofițer principal;
  • Ofițer superior.

Informații generale:

Direcția cooperare internațională este specializată în stabilirea, consolidarea și menținerea relațiilor de colaborare inter-universitare, instituţionale atât cu subdiviziunile MAI, cât și cu alte instituții, organizații (publice și private) la nivel național și internațional.

Misiunea:

– elaborarea și monitorizarea progresului implementării memorandumurilor, acordurilor, protocoalelor, contractelor inter-universitare, planurilor, programelor și proiectelor naționale și internaționale;

– stabilirea, dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul învățământului superior de specialitate între Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și alte instituții, organizații (publice și private) naționale și internaționale;

– organizarea şi participarea la vizite, conferințe, seminare și alte întruniri în cadrul instituțiilor, organizațiilor (publice și private) din Republica Moldova și de peste hotare;

– organizarea, coordonarea și monitorizarea vizitelor oficiale și a deplasărilor de serviciu ale membrilor comunității academice în scopul participării la diverse măsuri cu caracter științifico-practic;

– organizarea şi coordonarea întrevederilor cu reprezentanţii structurilor de stat, delegaţiilor străine, organizaţiilor internaționale, partenerilor de dezvoltare etc.;

– dezvoltarea și menținerea programelor de mobilitate academică, proiectelor de cercetare și transfer de cunoștințe cu instituțiile abilitate;

– participarea la programe educaţionale naționale sau internaţionale;

– efectuarea schimbului de bune practici, informaţii şi experienţă în domeniul colaborării inter-universitare;

– consolidarea relațiilor de parteneriat cu CEPOL, INTERPA, AEPC, IPA etc.

Contacte:

MD-2009, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 21;

tel. +373 22 73 58 77;

e-mail: dci.academia@mai.gov.md

Suntem la dispoziţia celor interesaţi de a ne fi parteneri în activităţi şi proiecte atît naţionale cît şi internaţionale.