Comandamentul studenți cu statut special reprezintă unitatea structurală din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI ce monitorizează și coordonează în permanență activitatea studenților cu statut special din cadrul Academiei.

Obiectivul principal al Comandamentului studenți cu statut special este lucrul instructiv-educativ și menținerea unui climat favorabil profesional în privința studenților cu statut special din cadrul Academiei – viitorii absolvenți ai instituției și angajați în unitățile beneficiare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Comandamentul studenți cu statut special are structura sub forma a 7 secții, după numărul anilor de studii la moment în cadrul Academiei în domeniile de formare profesională existente.

Secțiile sunt numerotate după anii de studii, după cum urmează:

1) Secția nr.1a – anul I la domeniul de formare profesională Drept;

2) Secția nr.1b – anul I la alt domeniu de formare profesională decât Drept;

3) Secția nr.2a – anul II la domeniul de formare profesională Drept;

4) Secția nr.2b – anul II la alt domeniu de formare profesională decât Drept;

5) Secția nr.3a – anul III la domeniul de formare profesională Drept;

6) Secția nr.3b – anul III la alt domeniu de formare profesională decât Drept;

7) Secția nr.4 – anul IV la domeniul de formare profesională Drept.

Comandamentul studenți cu statut special în exercitarea funcțiilor sale este investit cu următoarele atribuții:

1) realizează sarcinile pregătirii profesionale continuă a studenților cu statut special/taxă, controlul respectării regimului zilei şi programului de instruire, urmăreşte executarea ordinii interioare şi la teritoriul repartizat, şi totodată menţinerea ei;

2) contribuie la întărirea disciplinei executorii, ridicarea climatului moral psihologic şi formarea profesională;

3) asigură zilnic prezența studenților cu statut special/taxă la procesul de instruire şi duce evidenţa continuă;

4) verifică însuşirea actelor normative care reglementează activitatea studenţilor pe parcursul desfăşurării procesului de studii;

5) desfăşoară şedinţe și verifică executarea serviciilor în permanență de către studenții cu statut special;

2) dezvoltă calitățile profesionale și morale ale fiecărui student;

5) exercită lucrul individual-educativ cu studenții în scopul dezvoltării spiritului devotamentului față de Patrie și de Jurământ, cultivarea calităților moral-psihologice și capacității sporite pe parcursul exercitării atribuţiilor de serviciu;

6) organizează măsuri extrașcolare în comun cu Serviciul cultural-educativ și alte subdiviziuni ale Academiei;

7) asigură funcționarea sistemului de pregătire psihologică și de asigurare a protecției psihologice a efectivului studențesc din subordine, cu antrenarea specialiștilor din domeniul respectiv;

8) desfășoară lunar/semestrial şi anual bilanțul stării pregătirii de luptă, disciplinei, lucrului instructiv-educativ și a ordinii interioare;

9) întreprinde măsuri în menținerea în stare de funcționalitate normală a sălilor studii, inventarului pentru procesul de instruire a studenților;

10) întreprinde măsuri întru îmbunătățirea condițiilor de trai a studenților cu statut special/taxă în căminul şi cazarma instituţiei;

11) controlează respectarea tehnicii securității în timpul ședințelor la Instrucția tragerii, în timpul tragerilor, exercițiilor tactice, lucrărilor logistice etc.;

12) întreprinde măsuri orientate spre păstrarea, întreținerea în stare de funcționalitate a mijloacelor speciale de apărare activă și pasivă, efectuează cel 3 puțin 2 ori pe an inventarierea mijloacelor speciale.