Direcția management operaţional reprezintă o unitate structurală interioară autonomă, care se află în subordonarea directă a rectorului Academiei.

Direcţia asigură conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, verificarea şi ridicarea nivelului pregătirii profesionale a efectivului cu statut special al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, verificarea şi ridicarea nivelului disciplinei de serviciu a angajaţilor instituţiei şi studenţilor, asigurarea regimului de pază şi control al accesului în sediile instituţiei, gestionarea armamentului, muniţiilor şi mijloacelor speciale, managementul carierei individuale a efectivului cu statut special, promovarea valorilor specifice culturii militare şi educaţiei civice, evaluarea şi monitorizarea implementării politicilor publice pe domeniile de competenţă ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Direcția își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, profesionalismului și imparțialității.

Misiunea Direcţiei management operaţional constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale instituţiei în domeniul managementului operațional și organizaţional, implementarea politicilor publice și asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul instituţiei.

Structura și statul de organizare ale Direcției, precum și modificările acestora, se aprobă prin ordinul MAI, la propunerea Senatului Academiei.