1. Sergiu GAVRILIŢĂ, Şef Secţie, comisar principal (e-mail sergiu.gavrilita@mai.gov.md)

Secţia de gardă şi regim este o unitate structurală a Direcţiei management operaţional (cu două Unităţi de gardă, la blocurile de studii str. Gh. Asachi, 21 şi str. Sf. Vineri, 7), investită cu următoarele atribuţii: 

 1. organizează serviciul de zi şi de gardă în instituţie;
 2. asigurară paza şi apărarea Drapelului de luptă
 3. asigură protecţia anti-incendiară a edificiilor, bunurilor materiale;
 4. organizează şi asigură regimul de acces pe teritoriul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a persoanelor şi mijloacelor de transport;
 5. asigură şi supraveghează menţinerea ordinii interioare pe teritoriu şi în încăperile Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 6. ţine la control respectarea orarului zilnic de activitate a angajaţilor;
 7. exercită controlul asupra respectării de către efectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a disciplinei de serviciu, regulilor de port a ţinutei şi de dare a salutului poliţienesc;
 8. recepţionează, înregistrează, reacţionează şi raportează despre informaţiile parvenite cu privire la infracţiuni şi incidente pe linia efectivului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 9. realizează transmiterea  la timp şi corect  la toate  subdiviziunile structurale ale instituţiei a tuturor indicaţiilor conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
 10. la indicaţia conducerii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI pune în aplicare schemele de înştiinţare şi ridicare pe alarmă a efectivului;
 11. pune în aplicare Planul de apărare a blocurilor de studii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în caz de atac;
 12. asigură evacuarea, depozitarea şi paza Drapelului de luptă, documentelor secrete, documentelor financiare şi de personal, a arhivei, armamentului şi muniţiilor, tehnicii de serviciu în caz de situaţii excepţionale;
 13. asigură pregătirea şi antrenarea efectivului în măsuri apărute în situaţiile neprevăzute;
 14. asigură fluxul de informaţii cu Secţia de monitorizare operaţională a MAI şi cu subdiviziunile similare din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI pentru asigurarea activităţilor, conform competenţelor MAI.