1. respectarea strictă, la elaborarea proiectelor de acte administrative (ordine pe efectiv), a legislației referitoare la funcționarii publici cu statut special, a legislației muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul;
  2. informarea operativă și obiectivă a conducerii Academiei despre posibilele încălcări ale prevederilor legislației referitoare la funcționarii publici cu statut special, a legislației muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul în proiectele de acte administrative elaborate de alte subdiviziuni din cadrul autorității publice;
  3. depistarea și informarea la timp a conducerii Academiei privind lacunele existente în managementul resurselor umane; elaborarea și prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;
  4. asigurarea calității și veridicității informațiilor în baza cărora se iau decizii și se aprobă acte administrative (ordine pe efectiv) cu privire la personal;
  5. asigurarea promptă și fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor angajaților Academiei în cadrul raportului de serviciu sau contractului individual de muncă;
  6. perfectarea corectă a documentației referitoare la administrarea personalului.