„Uniunea Europeană: origine, evoluție, experiență de succes și implicații pentru Republica Moldova”

În contextul celebrării Zilei Europei, astăzi, 14 mai 2024, Cercul științific studențesc „Areopag” al Catedrei drept public, securitate a frontierei, migraţie şi azil a organizat masa rotundă cu genericul „Uniunea Europeană: origine evoluție, experiență de succes și implicații pentru Republica Moldova”.

Astfel, participanţii au beneficiat de oportunitatea de a înțelege mai bine rolul și impactul Uniunii Europene în contextul regional și global. De asemenea, studenții au participat la discuții și dezbateri, fiind încurajaţi să-și exprime opiniile și să își dezvolte abilitățile de gândire în raport cu cadrul instituțional și politicile Uniunii Europene.

Este salutabil faptul că masa rotundă consolidează legătura între cadrele didactice și studenții, oferindu-le celor din urmă acces la informații actualizate și la resurse relevante despre Uniunea Europeană precum şi îmbogățindu-le  cunoștințele și înțelegerea referitoare la acest interesant și actual subiect.

Evenimentul a avut drept scop promovarea participării active a studenților instituției prin implicarea comunității academice.