Vizită de curtoazie a delegaţiei din Germania

La data de 11 aprilie 2024, Academia „Ștefan cel Mare” a fost gazda vizitei de curtoazie a unui grup de studenți ai Universității de Poliție Germană din Münster, însoțiți de către vice-rectorul Uwe Marquardt, responsabil de cooperarea universitară internațională și de strategia de internaționalizare, precum și de către Yvonne Belczyk-Kohl, șef al Unității 1 – Învățământ.

De asemenea, la întrunire au fost prezenți experţii GS Foundation Georg Fliege și Norbert Bichels, precum şi ofiţerul de legătură al Republicii Federale Germania, Carolina Schröder.

Academia „Ștefan cel Mare” a fost reprezentată de comisarul-șef Dinu Ostavciuc, rector, comisarul-șef Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii și managament al calității, comisarul-șef Nicolai Ranga, prorector pentru administrare și gestionare proiecte, comisarul-șef Iulian Caț, prorector pentru formare și personal, comisarul Vasile Cojuhari, șef al Direcției cooperare internațională și inspectorul superior Corina Suvac, șef al secției relații externe a Direcției cooperare internațională.

Discuțiile s-au axat pe elucidarea misiunilor instituționale prezentate de ambele părți, dar și pe aspectele de cooperare în domeniul educației, în vederea sporirii calității formării profesionale a formabililor în domeniul de aplicare a legii.

Rectorul Academiei „Ștefan cel Mare” a subliniat faptul că în contextul statutului nostru de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană, instituția depune eforturi majore pentru diminuarea barierei lingvistice prin desfășurarea cursurilor de predare a limbii engleze în cadrul Departamentului limbi moderne pentru nivelele de competență lingvistică, conform Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, care implică instruirea funcționarilor publici cu statut special din cadrul instituțiilor subordonate MAI.

Atât rectorul Dinu Ostavciuc, cât și vice-rectorul Uwe Marquardt au reiterat importanța educației calitative în formarea competențelor profesionale ale angajaților din domeniul de aplicare a legii.