Vizită de lucru

La data de 28 mai 2024, Academia „Ștefan cel Mare” a fost gazda vizitei grupului de monitorizare din Estonia, în următoarea componență: Laura Toomlaid, reprezentant al Departamentului pentru dezvoltarea cooperării și ajutor umanitar al Ministerului Afacerilor Interne din Estonia; Maari Ross, specialist superior în cadrul Diviziunii pentru ajutor umanitar al Departamentului pentru dezvoltarea cooperării și ajutor umanitar al Ministerului Afacerilor Externe din Estonia; Marika Kundla, manager de proiect ESTDEV în cadrul Centrului estonian pentru dezvoltare internațională.

 Academia „Ștefan cel Mare” a fost reprezentată de prim-prorector pentru studii și management al calității, Iurie Odagiu și șefa Secției relații externe a Direcției cooperare internațională, Corina Suvac.

Scopul vizitei a fost evaluarea nivelului de implementare a proiectului „Empowering Moldova’s internal security forces”.

Conducerea instituţiei a subliniat importanţa consolidării relaţiilor de cooperare cu partenerii estonieni în dezvoltarea instituţională în contextul statutului de ţară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.