Vizita de lucru a ministrului afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan

La 15 februarie 2016 ministrul afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan a efectuat o vizită de lucru la Academia “ Ştefan cel Mare” a MAI, unde a participat la întruniri cu conducerea, corpul didactic şi studenţii instituţiei. Ministrul afacerilor interne a inspectat baza materială a instituţiei, s-a familiarizat cu procesul instructiv-didactic, de cercetare şi educaţie a tinerei generaţii de ofiţeri de poliţie.
Absolvent al acestei instituţii, ministrul de interne a dat asigurări de susținere a Academiei “Ştefan cel Mare” – subdiviziune de bază, responsabilă de instruirea angajaților MAI, instituție căreia îi revine un rol important în procesul de realizare a reformei instituționale.
„Academia “ Ştefan cel Mare” a MAI trebuie dezvoltată şi susţinută, e nevoie ca profesorii și studenţii noştri să beneficieze de schimb de experienţe cu alte instituții de profil de peste hotare, pentru ca să poată aplica bunele practici în activitatea de instruire și cercetare. Ministerul Afacerilor Interne este gata să acorde tot sprijinul pentru asigurarea pregătirii de înaltă calitate a tinerilor specialişti, care au ales această profesie.”, a menționat ministrul Afacerilor Interne.
În acest context, ministrul Alexandru Jizdan a menționat necesitatea intensificării relațiilor de colaborare a Academiei cu instituții similare din țările comunității europene, atragerea experților internaționali în procesul de instruire și a proiectelor de interes comun pe domeniul instruire și cercetare.
Rectorul Academiei, dl Simion Carp a menţionat faptul că Academia „Ştefan cel Mare” a acreditat cu succes programele de studii la domeniul de formare „Drept” (ciclul I), evaluarea externă fiind efectuată de ARACIS (Agenţia de evaluare a calităţii studiilor din România), programele de studii la masterat au fost evaluate extern de către Agenţia de evaluare din Estonia (EKKA), iar la domeniul cercetării, CNAA al R. Moldova a acreditat instituţia la categoria B (Organizaţie competitivă pe plan internaţional). În aşa mod Academia posedă toate pârghiile pentru a livra un „produs” de înaltă calitate structurilor desconcentrate ale MAI.
Totodată, ministrul Alexandru Jizdan a participat la o ședință de judecată (lecţie practică la Drept procesual penal) și la o lecţie la disciplina Investigații speciale. Ministrul de interne a răspuns la diverse întrebări ale studenților din anii III și IV, vizând cerințele actuale pentru un ofițer în cadrul sistemului de ordine publică, reforma MAI, adaptarea absolvenţilor la rigorile profesiei etc.
La finalul întrevederii, Ministrul Afacerilor Interne Alexandru Jizdan a dorit succes studenților și profesorilor Academiei “Ştefan cel Mare” în realizarea priorităților MAI în asigurarea unui personal calificat și bine pregătit profesional.