Vizita de lucru angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare” în cadrul proiectului HRLAW în or. Tallinn, Estonia.

În perioada 10-15 decembrie 2018 angajaţii Academiei: Valentin Chiriţa, prorector pentru studii şi management al calităţii, comisar principal; Iurie Larii, director al departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare; Victoria Jitari, şef al secţiei relaţii inter-universitare şi cooperare poliţienească internaţională, comisar principal; Radion Cojocaru, şef al Centrului de cercetări ştiinţifice, Director al Şcolii Doctorale; Ştefan Belecciu, şef al Catedrei Drept poliţienesc, comisar-şef, au participat la vizita de lucru în or. Tallinn, Estonia în incinta Universităţii Tehnologice (TalTech).
Cu suportul partenerilor de dezvoltare externi, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost iniţiat şi este în curs de derulare proiectul de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior, „European Human rights law for universities of Ukraine and Moldova/HRLAW”, nr. de referintă – 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090), parte componentă a programului Erasmus+, „Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior”. Proiectul este parte componentă a programului pentru educaţie, instruire, tineret şi sport Erasmus+ din cadrul Uniunii Europene. La proiect mai participă următori parteneri din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi, Ministerul Educaţiei al RM şi ONG CRCT Gutta-Club. Din Ucraina participă 4 instituţii superioare de învăţământ şi 3 non-academice; parteneri din EU sunt: Universitatea TalTech din or. Tallinn, Estonia; Universitatea Tehnică din or. Stockholm, Suedia; Universitatea din or. Huddersfield, UK; Universitatea-Colegiu din or. Cork, Republica Irlanda; Inercia Digital, Spania.
Obiectivul general al proiectului este de a permite Ucrainei şi Republicii Moldova să întrunească provocările privind politicile drepturilor omului, în conformitate cu standardele UE şi cele internaţionale, prin consolidarea capacităţilor şi măsurilor instituţionale. În scopul atingerii acestui obiectiv, pentru programul de masterat şi doctorat din universităţile din Ucraina şi Moldova vor fi incluse cursuri în domeniul drepturilor omului.
Activităţile din cadrul TalTech s-au desfăşurat conform programului şi planului aprobat, întocmit de dna Madli Krispin, coordonator al proiectului din partea Estoniei. În cadrul evenimentului din 11 decembrie, care a avut loc în incinta Universităţii Tehnologice, după introducerile efectuate de gazde şi coordonatorul proiectului, au fost puse în discuţie următoarele subiecte: Managementul resurselor umane din TalTech; sistemul de recunoaştere şi motivare a personalului; recunoaşterea diplomelor comune – bune practici internaţionale şi recomandări; un nou sistem internaţional de luare a deciziilor: gradul de participare a statelor baltice la acest proces; obiectivele şi politicile strategice de internaţionalizare în perioada 2010-2018; politica de finanţare a învăţământului superior în Estonia, evoluţii în trecut şi prezent, impacte şi rezultate; mobilitatea internaţională a creditelor şi marketing-ul la TalTech.
A doua zi am avut posibilitatea sa vizităm Mektory-centru de servicii, care include: servicii pentru companii (unesc oamenii de ştiinţă şi studenţii cu antreprenorii pentru a genera idei noi şi pentru a rezolva probleme practice în dezvoltarea produselor); pentru studenţi şi facultăţi (ajută facultăţile şi oamenii de ştiinţă să finanţeze cercetarea lor şi să promoveze know-how-ul în afaceri); pentru tineri antreprenori (ajută facultăţile şi oamenii de ştiinţă să finanţeze cercetarea lor şi să promoveze know-how-ul în afaceri); pentru copii (se adresează viitoarei generaţii şi arată că ingineria este fezabilă). Totodată au fost puse în discuţie ma multe subiecte: filosofia juridică şi politică, evoluţiile ICM şi TalTech, mobilitatea creditelor şi situaţia actuală la TalTech; guvernare tehnologică etc. Cu referire la subiectul dat, s-a menţionat că inovarea în sectorul public şi guvernarea electronică este un program internaţional de studii universitare (masterat) predat în comun de TalTech (Estonia), Universitatea din Leuven (Belgia) şi Universitatea Münster (Germania). Coordonatorul proiectului este Universitatea din Leuven. Este un program de masterat Erasmus Mundus, finanţat de Comisia Europeeană (2017-2019), al cărui buget este de aproximativ 2,4 milioane EURO (pentru burse de studenţi, suma totală este de 170000 EURO pentru costurile de management ale proiectului pentru trei universităţi.) Ideea principală a acestui program este că sectorul public are nevoie de expertiză interdisciplinară pentru a putea profita deplin de potenţialul ICT şi de inovaţiile tehnologice. Programul pregăteşte experţi cu cunoştinţe de administraţie publică şi ICT şi care, ţinând cont de factorii specifici contextului, poate implementa o varietate de soluţii tehnologice pentru societatea informaţională, serviciile publice eficiente administraţiei publice. Absolvenţii ar trebui să poată vedea oportunităţile şi ameninţările diferitelor inovaţii din sectorul public, precum şi esenţa e-guvernări. Inginerie pedagogică cea mai bună specialitate minoră a unui profesor tehnic, scopul specializării minore a unui profesor tehnic este de a oferi posibilităţi mai flexibile de muncă pentru absolvenţii TalTech – ei pot de asemenea să lucreze ca profesori tehnici în şcoli generale, şcoli profesionale, gimnazii, instituţii de învăţământ superior aplicat şi universităţi. Absolvenţii specializării minore a unui profesor tehnic pot solicita calificarea din partea Institutului Internaţional de Învăţământ, deoarece modulul de specialitate minoră este acreditat de IGIP. Mai multe informaţii detaliate pot fi obţinute de la Sistemul de Informaţii al Studiului TalTech (Curriculum of Vocational Teacher – specialitate minoră a unui profesor tehnic).
Următoarea zi s-au discutat subiecte ce ţin de: Transferul inovaţiei şi cunoştinţelor; ICM noi reforme şi standarde de curricula, Facultatea de Drept; Integritatea academică; Programul de proiectare şi tehnologie pe viitor; Designul şi tehnologia pe viitor este construit pe baza înţelegerii că diversitatea disciplinară, culturală şi intelectuală, combinată cu un set creativ şi deschis, conduce spre inovaţii de succes. Este un program interdisciplinar care îmbină competenţele şi abilităţile tehnologiei şi designului.
Ultima zi din program a fost dedicată Academiei „Ştefan cel Mare”, în proiect instituţia având denumirea PASM (P15). În sala mare a TalTech, cu studenţi în număr de 75 persoane, împreună cu alţi reprezentanţi ai proiectului dna Victoria Jitari a făcut o prezentare despre activitatea, structura şi tradiţiile instituţiei, auditoriul fiind familiarizat pe această cale cu ţara noastră prin difuzarea a două filmuleţe despre Republica Moldova.
Cu aceasta s-a încheiat vizita de lucru şi, potrivit planului de activitate, următoarea întrunire urmează să se desfăşoare în Marea Britanie, în luna martie-aprilie 2019.