Vizita de studiu a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” la Inspectoratul de Poliţie Centru al Direcţiei Poliţie mun. Chişinău

La data de 19 octombrie 2023, Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională, a organizat o vizită de studiu la Inspectoratul de Poliţie Centru al Direcţiei Poliţie mun. Chişinău, pentru studenţii anului IV de studiu, domeniul drept, specializarea activitatea de urmărire penală.

Studenţii au fost familiarizaţi cu structura organizațională a Inspectoratului, condițiile de activitate, rolul și atribuțiile ofițerului de urmărire penală. Totodată, vizitatorii au fost familiarizaţi cu modalitatea de recepționare și înregistrare a înștiințărilor, precum și sesizărilor cu privire la săvârşirea infracțiunilor, efectuarea acțiunilor de constatare, transferul materialelor în adresa organului de urmărire penală, termenul de examinare a sesizărilor, începerea urmăririi penale și propunerile de neîncepere a urmăririi penale, în conformitate cu prevederile Codului de urmărire penală și ale Ordinului MAI nr. 254 din 18.07.2008. În cadrul sesiunilor practice tinerii au exersat acţiuni de completare și înregistrare a fișelor de evidență statistică primară.

De asemenea, în conformitate cu programul de studiu, au fost recapitulate prevederile teoretice și tactice referitor la efectuarea acțiunii de urmărire penală – „recunoașterea persoanei”, sincronizate cu simularea exercițiilor pe baza situațiilor-tip în camera de recunoaștere a persoanei din cadrul Inspectoratului de Poliție.

La fel, a fost desfăşurată şi o instruire pe segmentul organizării activității  ofiţerului de urmărire penală la fața locului, în cazul unor categorii de infracțiuni, cu analiza concomitentă a spețelor reale, precum și a rolului activ al acestuia în cadrul desfăşurării acţiunilor de cercetare.

În final, la runda întrebări-răspunsuri a fost abordată problematica actuală în activitatea de urmărire penală, lacunele legislative, dar și perspectivele profesiei de ofițer de urmărire penală.