Vizita la poligonul de instruire pentru angajaţii poliţiei rutiere

Pe data de 31.10.2012 Academia ,,Ştefan cel Mare” a fost vizitată de dl Alexandru Cimbriciuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ex-viceministrul afacerilor interne Ghenadie Cosovan şi maeştrii în arte, Mihai Munteanu şi Gheorghe Mustea.
În cadrul vizitei, oaspeţilor le-a fost prezentat mersul procesului de instruire a colaboratorilor de poliţie, care urmează să fie angajaţi în rândurile poliţiei rutiere.
Pe poligonul specializat, ce include mai multe locuri de instrucţie, au fost modelate diverse situaţii de serviciu, pentru obţinerea deprinderilor de gestionare a acestora, începând cu modul de dirijare a traficului rutier, până la reţinerea infractorilor şi eliberarea ostaticilor. De asemenea, au fost demonstrate situaţii cu instruirea la subiectele: procedura de documentare a infracţiunii şi acordarea primului ajutor victimei.
Oaspeţii au vizitat atelierul de instruire la pregătirea psihologică a audienţilor, care urmează să dezvolte capacităţile cognitive şi comunicative ale ofiţerilor de poliţie.
Evenimentul a fost monitorizat de către reporterii canalului „TVC -21”.