Vizita studenților Academiei ,,Ștefan cel Mare” la Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

La data de 27 februarie 2023, Catedra drept public, securitate a frontierei, migrație și azil, a organizat o vizită de studiu în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), constituit pe lângă Comisia Electorală Centrală pentru studenții anului II, buget, cu frecvență redusă.

Scopul vizitei a inclus familiarizarea studenților, care sunt și angajați ai diferitor subdiviziuni ale MAI, cu misiunea și obiectivele CICDE. De asemenea, au fost diseminate informații relevante privind bunele practici în domeniul electoral împărtăşite de persoanele implicate, nemijlocit, în organizarea și desfășurarea alegerilor din Republica Moldova.