Ziua Internaţională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

Comunitatea științifică din Republica Moldova sărbătorește anual, pe 10 noiembrie, Ziua Științei. Instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului, această sărbătoare este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de 2 noiembrie 2001.

Marcarea acestei zile oferă șansa mobilizării tuturor factorilor interesați – de la oficiali guvernamentali, până la media și la elevi – în jurul temei „știință pentru pace și dezvoltare”.

Obiectivele Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare sunt:

– creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la rolul ştiinţei în societăţile paşnice şi sustenabile;

– promovarea solidarităţii naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei între ţări;

– reînnoirea angajamentului naţional şi internaţional pentru utilizarea ştiinţei în beneficiul societăţilor;

– atragerea atenţiei asupra provocărilor cu care se confruntă ştiinţa şi creşterea sprijinului pentru efortul ştiinţific.

În fiecare an, există şi o temă specifică acestei sărbători. Pentru 2021, tema Zilei internaţionale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare este „Construirea de comunități pregătite pentru climă” (Building Climate-Ready Communities).

Astfel, tendinţa actuală este de a aduce știința mai aproape de societate prin evidențierea unor aspecte științifice cheie și a posibilelor soluții oferite de știință, tehnologie și inovare la unele dintre provocările globale majore cu care se confruntă societatea în prezent.

De altfel, cunoașterea științifică și colaborarea la nivel global sunt esențiale pentru pacea și dezvoltarea durabilă, prin faptul că promovează implicarea specialiștilor, dar și interesul cetățenilor, precum și al comunităților locale în schimbul de cunoștințe, de informații și teme de cercetare prin care se realizează activități interesante, acțiuni educative, demersuri de cercetare și inovare, implicit schimbări comportamentale și de atitudine.