Absolvirea cursului în domeniul limbii engleze

În perioada 10.01.22-20.05.22, un nou grup de funcționari publici cu statut special, funcționari publici, angajaţi civili, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și instituțiilor din subordine, au absolvit cu succes cursurile de iniţiere/perfecţionare în domeniul limbii engleze, organizat de către Departamentul limbi moderne.

Cursurile au vizat consolidarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze din perspectivă pragmatică, în scopul facilitării interacțiunilor de divers ordin cu vorbitorii altor limbi, în situații profesionale și non-profesionale.

Astăzi, 23.05.2022 au fost înmânate certificate (nivelul A1, A2, A2+), celor 56 de beneficiari, care au parcurs cu succes întreg traseul de formare și au susținut evaluarea finală. Evaluarea a fost una tridimensională și a inclus itemi pentru a verifica comprehensiunea la nivel de audiție, lectură și reproducere verbală.

Departamentul limbi moderne își trasează obiectivul de a asigura continuitatea organizării și desfășurării cursurilor de limbă engleză pentru a instrui cât mai mulți beneficiari.