Odată cu fondarea Academiei Naţionale de Poliție „Ștefan cel Mare” în anul1991 s-au lansat și procesele de formare a structurilor și subdiviziunilor acesteia, care s-au derulat pe etape. Inițial, atât domeniul procesual-penal, cât și criminalistic nu făceau parte dintr-un tot întreg și erau dezvoltate în catedre diferite.
Catedra Criminalistică a fost fondată în anul 1992. La începutul existenței sale catedra a fost condusă de dl Mihai Gheorghiță, doctor în drept, care deținea funcția de prorector pentru studii a Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.
Catedra „Criminalistică” l-a avut drept prim-șef pe dl Gheorghe Golubenco, din februarie 1992 până în iunie 1995. Fiind unul dintre întemeietorii catedrei „Criminalistică”, el contribuie substanţial la consolidarea bazei tehnico-materiale, sporirea nivelului activităţii didactice, metodice şi educative. Acest fapt a contribuit la o predare programată, bine organizată şi conştientă de comunicare din partea cadrelor didactice bine pregătite ale catedrei, care deţineau cunoştinţe teoretice şi practice.
Pe parcursul activităţii sale profesionale dl Gheorghe Golubenco a reuşit să-şi formeze o gamă variată de calităţi şi competenţe ale personalităţii sale, care îl definesc ca om de o înaltă cultură şi ca om de ştiinţă. Calculat în exprimări şi în fapte, cu deschidere către carte, având drept scop perfecţionarea şi consacrarea profesională prin cercetări ştiinţifice specializate, dumnealui promovează cursurile de doctorat şi în anul 1994 susţine public teza de doctor, obţinând gradul ştiinţific de doctor în drept, iar un an mai târziu titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar.
Activând în calitate de şef de catedră, dl. Gh. Golubenco promova, prin intermediul cadrelor didactice pe care le conducea, toate provocările ce derivau din deosebita experienţă şi competenţă profesional-didactică. Întotdeauna a promovat idea că tânărul specialist este necesar să obţină o evoluţie pozitivă ascendentă şi să se dezvolte pe parcursul anilor de studii ca o personalitate complexă şi integră, ca un profesionist competent şi demn.
Din iunie 1995 pînă în iunie 1997 catedra a fost condusă de dl Marcoci Valeriu și dl Victor Todica.
Începând cu data de 01.10.1997 până la data de 12.11.2001 șef al catedrei „Criminalistică” este numit dl Victor Todica, perioadă ce se caracterizează printr-o consolidare substanţială a bazei tehnico-materiale, sporirea nivelului activităţii didactice, metodice şi educative.
Efectuând o incursiune în trecut, se poate afirma, cu certitudine, că la bazele formării catedrei „Procedură Penală” a Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, în anul 1995, s-a aflat Nicolai Digol, o personalitate care a condus colectivul cu multă competenţă şi eficienţă, până în anul 1997. Fiind promovat la funcţia de şef catedră, domnul Nicolae Digol a reuşit să creeze o atmosferă de colegialitate, cooperare şi lucru, a creat condiţii necesare de activitate a cadrelor didactice, contribuind substanţial la consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei, prin aceasta sporind nivelul activităţii didactice, metodice şi educative.
Ulterior, ștafeta a fost preluată de dl Eugeniu Guțan doctor în dr. care și-a îndeplinit atribuțiile cu abnegație, îmbinând experiența practică cu doctrina teoretică, până la finele anului 2001.
Fiind o persoană foarte bine organizată şi dând dovadă de pragmatism în deciziile luate, în perioada anilor 2002-2006, i-a fost acordată posibilitatea de a conduce una din cele mai prestigioase catedre din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” – catedra „Procedură penală şi Criminalistică” .
La diferite etape, pe parcursul anilor, catedra a fost condusă de:
Iurie Odagiu 2006-2007 (Catedra „Procedură Penală şi Criminalistică”)
Sergiu Nestor 2007-2013 (Catedra „Procedură Penală şi Criminalistică”)
Radion Cojocaru 2013-2016 (Catedra „Ştiinţe Penale”, ca urmare a fuzionării Catedrei „Drept penal” şi a Catedrei „Procedură Penală şi Criminalistică”)
Lilian Luchin 2016-2019 (Catedra „Procedură Penală şi Criminalistică”)
Constantin Rusnac 2019 – prezent (Catedra „Procedură Penală, Criminalistică şi Securitate Informaţională”)
În cadrul catedrei, în diferite perioade, au activat cadrele didactice: A. Țurcan, V. Cecan, A. Lungu, E. Guțu, Sv. Pâslari, A. Breahnă, V. Tataru, V. Svitic, A. Motelica, I. Plămădeală, V. Tripac, C. Burbulea, V. Gațcan, I. Caminschii, E. Bargan, V. Balan etc.