Comemorarea Victimelor Holocaustului

Marţi, 27 ianuarie curent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost desfăşurată masa rotundă cu genericul „Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului ”. La acest eveniment au participat un grup de studenţi ai anului I de studii al Facultăţii ştiinţe poliţieneşti şi reprezentanţi ai Departamentului management operaţional.
În cadrul forului au fost abordate următoarele subiecte:
– Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptată la a 42-a şedinţă plenară prin care a fost decis de a comemora victemele Holocaustului la 27 ianuarie din fiecare an” ;
– Genocidul şi tratamentele inumane la care au fost expuşi evreii în ghettourile şi lagăre de concentrare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Studenţii au fost informaţi că la 27 ianuarie în 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau (Polonia) a fost eliberat.
La fel s-a menţionat, că potrivit datelor Muzeului Holocaustului din Statele Unite în perioada 1941-1945 în lagărele de concentrare din Transnistria au fost omorâţi între 150.000 şi 250.000 de evrei români şi ucraineni.
Tinerii au fost îndrumaţi, ca viitorii ofiţeri de poliţie, ce vor asigura ordinea de drept, să nu tolereze nici sub o formă genocidul şi discriminarea rasială şi etnică.
Menţionăm, că de către Academia „Ştefan cel Mare” de comun cu Serviciul de Stat Arhivă al Republicii Moldova în cadrul acordului de colaborare s-a efectuat un studiu referitor la prizonierii celui de-Al Doilea Război Mondial ce s-au aflat în lagărele din Moldova. Ca urmare a fost editată lucrarea „Prizonierii de război. Istorie în documente (Lagărele din RSSM)”. Această lucrare a fost repartizată misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, a căror cetăţeni se regăsesc în publicaţie.