Susţinerea şi încurajarea cercetării ştiinţifice studenţeşti este una din priorităţile de dezvoltare a viitorilor specialişti de către corpul profesoral didactic. În acest context în cadrul catedrei activează Cercul ştiinţific studenţesc „Academos”, fondat în anul 2009. Întrunirile ştiinţifice studenţeşti au menirea de a aprofunda abilităţile de cercetare prin studierea suplimentară a surselor din domeniul ştiinţelor socio-umane şi prin educarea spiritului civic şi juridic al studenţilor. Forumurile academice contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, comunicare şi argumentare ştiinţifică. Graţie membrilor cercului ştiinţific precum şi a coordonatorilor se organizează conferinţe, mese rotunde, seminare cu caracter educativ-ştiinţific cu participarea studenţilor cercetători.

În cadrul catedrei s-a constituit o tradiție în organizarea şi desfășurarea anuală a meselor rotunde ştiinţifice studenţești dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei şi Zilei Europei cu tematici diverse: Valorile umane în contextul provocărilor secolului XXI; Datoria morală – pilon al educaţiei contemporane; Moralitatea – pilon în activitatea profesională a funcţionarului public; Europa – unitate în diversitate; Academia „Ştefan cel Mare” 30 de ani de promovare a valorilor socio-umane şi juridice; Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană: progrese şi priorităţi; Valorile naţionale ale sărbătorilor şi obiceiurilor de iarnă: trecut, prezent şi provocări.