Depunerea Jurământului Militar

La 16 mai, 2022, Catedra Instruire militară şi intervenţii profesionale a organizat ceremonia dedicată depunerii Jurământului Militar de către studenţii înscrişi la programul de pregătire a militarilor în rezervă.

În perioada 10.01.22-20.05.22 studenţii au urmat cursul de instruire, potrivit Regulamentului cu privire la organizarea procesului de instruire la catedrele militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.587/2003.

Plini de emoţii şi mult entuziasm, cei 117 de studenţi au rostit cuvintele sacre ale Jurământului Militar, au intonat Imnul Republicii Moldova şi au prezentat onorul în faţa conducerii Academiei.

Cu un mesaj de felicitare a venit prorectorul pentru formare şi personal, Iulian Caţ: „Acest jurământ nu este o simplă declaraţie ci o convenţie morală între domniile voastre şi totul ce înseamnă Patrie, popor, vatra strămoşească şi integritatea teritorială.  Să dea Domnul ca niciodată îndatoririle generate de  acest tex să nu fie transpuse în realitate. Vă doresc cer senin, Pace în toată lumea, să aveţi posibilitatea să învăţaţi şi să vă dezvoltaţi. Dar atunci când va fi nevoie, să staţi demni şi la straja acestei ţări”.

Pregătirea militarilor în rezervă a studenţilor este o instruire specială cu caracter predominant practic-aplicativ şi are ca obiectiv principal – formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor în domeniul milităriei.