Atelierul de lucru cu genericul „Prevenţia în circulaţia rutieră”

6 Jul 2012

În incinta Academiei „Ştefan cel Mare” s-a desfăşurat un atelier de lucru

More

Deschiderea oficială a cabinetului lingvistic şi laboratorului criminalistic.

6 Jul 2012

În incinta Academiei „Ştefan cel Mare” au fost date în exploatare cabinetele lingofonic şi laboratorul criminalistic

More

AVIZ

6 Jul 2012

La data de 05.06.2012, orele 16.00...

More

Deschiderea oficială a Sălii de sport

6 Jul 2012

În contextul colaborării internaţionale şi a integrări europene...

More

Seminar specializat

6 Jul 2012

Seminarul specializat cu genericul “Cercetarea la faţa locului”

More

Conferinţa internaţională

6 Jul 2012

În perioada 12-13 iunie 2012 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI..

More

AVIZ

6 Jul 2012

Concurs cu privire la ocuparea posturilor

More

AVIZ

6 Jul 2012

Examinarea tezei de doctor în drept

More