Vizită de curtoazie a atașatului Republicii Austria în Republica Moldova

La data de 30 octombrie 2023, în sala de protocol a  Academiei „Ștefan cel Mare”  a avut  loc o vizită de curtoazie a atașatului Republicii Austria în Republica Moldova, Thomas Albert Reznicek.

În cadrul întrevederii Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii și management al calității a prezentat oferta educațională a Academiei „Ștefan cel Mare” şi ultimele progrese din domeniul calităţii instruirii pe care le-a parcurs instituţia.  În acest sens, în contextul statutului Republicii Moldova ca țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Academia a relevat angajamentele sale de a-și adapta programele educaționale la standardele europene, conform Foii de Parcurs Republica Moldova – Uniunea Europeană.

De asemenea, discuţiile s-au axat pe acordul comun (Joint Agreement) semnat între Academia „Ștefan cel Mare” și Academia de Securitate a Austriei, fiind propusă semnarea unui nou acord de cooperare bilaterală între cele două instituții, pe segmentele comune de activitate.

Totodată, s-a subliniat importanța practicilor Republicii Austria în domeniul formării specialiștilor pentru sistemul afacerilor interne, care constituie unul dintre pilonii esențiali în parcursul european al Republicii Moldova.

Această vizită a atașatului Republicii Austria a avut ca scop consolidarea relațiilor academice și a colaborării între Republica Moldova și Austria în domeniul educației și formării specialiștilor.