AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

3 May 2022

Aducem la cunoștință publicului că la data de 20 mai 2022, ora 14:00, va avea loc examinarea și susținerea tezei de doctorat în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat nr. D 554.04-21-62, a domnului BOTNARI […]

More