Sprijin teoretico-practic în activitatea de încadrare juridică a infracţiunilor cu caracter terorist

Globalizarea terorismului a devenit o cruntă realitate ce nu poate fi contestată, constituind un pericol pentru securitatea internă şi internaţională şi, implicit, un fenomen aflat în responsabilitatea întregii comunităţi internaţionale.
Gradul prejudiciabil sporit al infracţiunilor cu caracter terorist este determinat, pe de o parte, de faptul că aceste infracţiuni amenință securitatea publică, pacea, securitatea omenirii, domeniul transporturilor, autorităţile publice şi securitatea de stat, viaţa, sănătatea, integritatea, libertatea persoanei, patrimoniul și mediul înconjurător, iar, pe de altă parte, de faptul că respectivele fapte au obţinut în ultimul timp o răspândire largă la nivel mondial.
La 11 septembrie 2017, poporul american și întreaga lume civilizată comemorează una dintre cele mai negre zile din istoria țării.
Atentatele de la 11 septembrie 2001, considerate cele mai sângeroase, au fost comise de 19 terorişti din reţeaua al-Qaida, care au deturnat patru avioane, lovind turnurile World Trade Center din New York şi clădirea Pentagonului, situată în apropiere de Washington.
În contextul prevenirii şi combaterii terorismului, Rectorul Academiei „Ștefan cel Mare”, dl Simion Carp, dr. în drept, conf. univ., a oferit subdiviziunilor MAI un set de lucrări metodice cu titlul: „Infracţiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Seria: Drept penal (Partea specială)”; autori: Valentin Chiriţa, dr. în drept, conf. univ. și Andrei Cazacicov, master în drept.
Prezenta lucrare este recomandată studenţilor ciclurilor I, II și III de studii din cadrul instituțiilor de învățământ de profil, audienţilor cursurilor de perfecţionare a calificării, angajaților diferitor structuri ale MAI și ale altor organe de drept, având ca scop oferirea unui sprijin practicienilor în activitatea de încadrare juridică a infracţiunilor cu caracter terorist.