Conferința științifica-practică studențească cu genericul „Viața fără violență: toleranță zero”

La data de 07 decembrie 2016, în cadrul Academiei MAI al RM ,,Ștefan cel Mare” s-a desfășurat Conferința știin-țifica-practică studențească cu genericul ,,VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ: TOLE-RANȚĂ ZERO”. Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei ,,Drept polițienesc” a Facultății ,,Securitate Civilă și Ordine Publică” în contextul campaniei internaționale ,,16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen” care a fost lansată la data de 25 noiembrie.
Campania internațională „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen” a fost inițiată de Center for Women’s Global Leadership (CWGL) în anul 1991. În scopul oferirii unui simbolism perioadei de desfășurare a campaniei, pentru lansarea acestui eveniment a fost stabilită data de 25 noiembrie – Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeii, iar pentru încheiere, data de 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Astfel pentru a evidenția faptul că actele de violență reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului a fost creată o asociere simbolică între aceste date. Calendarul desfășurării campaniei mai include si alte date semnificative cum ar fi: 1 Decembrie – Ziua Internațională Anti-SIDA, și 6 Decembrie – Ziua Comemorării Masacrului de la Montreal.
La conferință au participat, cadrul profesoral – didactic al instituției, conducerea Academiei ,,Ștefan cel Mare” și studenții Facultății Drept și Securitate Civilă și Ordine Publică care spre sfîrșit au fost menționați cu diplomă de participare și diferite cadouri.
Scopul măsurii petrecute a fost de a pune în discuție problema prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie prin informarea și sensibilizarea publicului, în special a studenților și angajaților poliției, cu privire la evidențierea efectelor grave pe care le are violența asupra femeii în mod special, precum și asupra familiei și societății în general.
La fel în cadrul acestui eveniment au fost aduse la cunoștință prevederile Legii Republicii Moldova nr. 196 din 28.07.2016 ,,pentru modificarea și completarea unor acte legislative” prin care au fost modificate 11 acte legislative cu referire la prevenirea și combaterea violenței în familie.
Noutatea de bază a acestor modificări este posibilitatea aplicării imediate a ordinului de restricție de urgență de către poliție în cazurile stabilirii la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanțelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violență în familie sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acțiunilor violente.