Curs de formare „Monitor de intervenţie profesională”

În perioada 18.03.2024-04.04.2024, Direcţia „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” a Academiei „Ştefan cel Mare” a organizat cursul de formare „Monitor de intervenţie profesională”, desfăşurat la sediul Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliţiei.

Scopul instruirii a fost însuşirea şi dezvoltarea competenţelor specifice pentru realizarea intervenţiei profesionale în executarea misiunilor încredinţate de zi cu zi, cât și uniformizarea practicilor, procedeelor şi tehnicilor corecte de pregătire, organizare și executare a măsurilor privind aplicarea forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc de către angajații din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, în cadrul formării au fost abordate subiecte importante ce ţin de organizarea activităților de instruire în domeniul intervenției profesionale, şi anume: planificarea unei şedinţe de instruire în domeniul intervenției profesionale; tehnici și metode de predare a orelor teoretice/practice; elemente organizatorice a unei ședințe de intervenţie profesională și a unei ședințe de trageri cu armamentul din dotare; rezolvarea situaţiilor tactice cu care se confruntă angajații MAI pe parcursul executării atribuțiilor funcționale.

Competenţele şi abilităţile profesionale formate celor 18 poliţişti şi poliţişti de frontieră au fost confirmate prin certificate de absolvire.