Masă rotunda studenţească „Infracțiuni cibernetice: geneză, reglementări juridice și mecanisme de prevenire”

La data de 5 mai 2023, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, s-a defășurat o masă rotundă cu genericul „Infracțiuni cibernetice: geneză, reglementări juridice și mecanisme de prevenire”, organizată de Departamentul limbi moderne, cu participarea domnului Bob Eckhart – bursier Fulbright în Moldova, de la Universitatea din Ohio, SUA și a studenţilor anului I, limba de comunicare fiind limba engleză.

Prezentările s-au axat pe analiza subiectului și obiectului atacurilor cibernetice, stabilirea tipurilor de amenințări cibernetice și răspândirea acestora în Republica Moldova.

În contextul intensificării cooperării polițienești, ca urmare a obținerii de către Republica Moldova a statutului de stat candidat pentru  aderare la UE, limba engleză își fortifică poziția de instrument principal în interacțiunea instituțiilor de forță. Astfel, Academia are ca scop și implimetarea unei instruiri eficiente racordate la cerințele curente și a metodelor inovative de asimilare a limbii engleze.