Campionatul Naţional la atletism

În perioada 18-20 februarie 2022, în sala polivalentă a Manejului de Atletică Uşoară s-a desfăşurat Campionatul Republicii Moldova la atletism în sală şi aruncări lungi în aer liber. La această competiţie au participat studenţii şi masteranzii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

În urma întrecerilor au fost obţinute următoarele rezultate: studentul anului II al Facultăţii drept, ordine publică şi securitate civilă, Ivanciuc Gabriel, s-a plasat pe locul 2 la distanţele de 1500m şi 800m, masterandul Buzulan Gheorghe – locul 2 la distanţa de 1500m, iar masteranda Andriţchi Alina a ocupat locul 2 la aruncarea ciocanului.

Doar prin perseverenţă, muncă şi disciplină se pot obţine performanţe apreciabile şi victorii atât de râvnite.

Colectivul catedrei de profil din cadrul instituţiei aduce sincerele felicitări participanţilor cu ocazia rezultatelor obţinute şi recunoştinţă pentru sârguinţă şi atitudine!