Sesiunea de instruire desfăşurată în cadrul programului de mobilitate KA1 Erasmus+

În perioada 17.11.2022-28.11.2022, un grup de studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare”, a participat la sesiunea de instruire ”E-Quality” privind creșterea gradului de conștientizare cu privire la egalitatea de gen, discriminarea și incluziunea socială prin educație, desfăşurată în Mtskheta/Georgia, susținută financiar de Programul Erasmus+.

Participarea studenților la acest program este oportună în contextul în care Republica Moldova și-a asumat angajamentele internaționale și naționale de a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor, în particular, prin ratificarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și ale diverselor convenții ale Organizației Mondiale a Muncii.

Sesiunea prenotată a reunit tineri din diferite ţări: Italia, Norvegia, Georgia, Cipru, Letonia, Armenia, Ucraina şi Republica Moldova – state cu un mediu cultural şi social diferit, dar, în acelaşi timp, cu o viziune şi o înţelegere temeinică asupra egalității de gen, discriminării și incluziunii sociale.

Grupul de studenți delegaţi la instruire a organizat activități de prezentare a țării, participând la evenimente de promovare a obiceiurilor și tradițiilor noastre naționale.